Okradać Bogatych – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 501 Rekrut [-501]
  • 150 Konny
  • 105 Elitarny Żołnierz
W lesie znajdują się pułapki na które musimy uważać.
Garnizon G1 stawiamy jak najbliżej lewej krawędzi granicy strefy lądowania 1 na wyspie, aby ominąć pułapki.
Na wieże 5 oraz 12 wysyłamy Konnych, atakujemy wszystkie wieże po kolei nie ponosząc żadnych strat.
Generał atakując obozy 11 – 14 musi przejść wąskim przesmykiem w górach. Jeśli nie idzie tamtędy, zawracamy go, bo może się natknąć na pułapkę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (ANS) 4 Rekrut, 146 Konny [straty: 4R]
G1 2 40 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 2R]
G1 3 Sir Robin, 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 50R]
G2 4 200 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 10R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 100 Konny [straty: 0]
G2 6 Wielka Berta, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (ANS) 78 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 78R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (ANS) 31 Rekrut, 119 Konny [straty: 31R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 14 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 14R]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 6 Rekrut, 144 Konny [straty: 6R]
G4 10 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 60 Rekrut, 90 Elitarny Żołnierz [straty: 60R]
G5 11 160 Szary Wilk 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 8R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 150 Konny [straty: 0]
G5 13 Sir Robin, 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz 1 fala (ANS) 58 Rekrut, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 58R]
G5 14 Sir Robin, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (ANS) 75 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 75R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (ANS) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 20R]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 25 Rekrut, 125 Konny [straty: 25R]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 135 Konny [straty: 15R]
G7 18 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 45R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.