Okradać Bogatych – Generał Borys + Vargus + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 372 Rekrut [-372]
  • 180 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 129 Puszkarz
W lesie znajdują się pułapki na które musimy uważać.
Garnizon G1 stawiamy jak najbliżej lewej krawędzi granicy strefy lądowania 1 na wyspie, aby ominąć pułapki.
Na wieże 5 oraz 12 wysyłamy Konnych, atakujemy wszystkie wieże po kolei nie ponosząc żadnych strat.
Generał atakując obozy 11 – 14 musi przejść wąskim przesmykiem w górach. Jeśli nie idzie tamtędy, zawracamy go, bo może się natknąć na pułapkę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Szary Wilk 1 fala (VAR) 180 Rekrut [straty: 2R]
G1 3 Sir Robin, 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (ANS) 47 Rekrut, 103 Puszkarz [straty: 47R]
G2 4 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 9R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 100 Konny [straty: 0]
G2 6 Wielka Berta, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (BRS) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty: 24R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Konny [straty: 5R]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G4 10 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 50R]
G5 11 160 Szary Wilk 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 7R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (BRS) 100 Konny [straty: 0]
G5 13 Sir Robin, 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz 1 fala (ANS) 48 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 48R]
G5 14 Sir Robin, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (ANS) 60 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 60R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (BRS) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 17R]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 14 Rekrut, 166 Konny [straty: 14R]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Konny [straty: 5R]
G7 18 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (ANS) 21 Rekrut, 129 Puszkarz [straty: 22R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.