Okradać Bogatych – Generał MSW z Żołnierzami (osiągnięcia)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 868 Rekrut [-868]
  • 200 Żołnierz lub 200 Elitarny Żołnierz
W lesie znajdują się pułapki na które musimy uważać.
Garnizon G1 stawiamy jak najbliżej lewej krawędzi granicy strefy lądowania 1 na wyspie, aby ominąć pułapki.
Na wieże 5 oraz 12 wysyłamy 200 rekrutów, atakujemy wszystkie wieże po kolei.
Generał atakując obozy 11 – 14 musi przejść wąskim przesmykiem w górach. Jeśli nie idzie tamtędy, zawracamy go, bo może się natknąć na pułapkę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (MSW) 14 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 14R]
G1 2 40 Szary Wilk 1 fala (MSW) 2 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 2R]
G1 3 Sir Robin, 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 156 Żołnierz [straty: 64R]
G2 4 200 Szary Wilk 1 fala (MSW) 14 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 14R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 200 Rekrut [straty: 16R]
G2 6 Wielka Berta, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 100R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (MSW) 57 Rekrut, 163 Żołnierz [straty: 57R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 188 Żołnierz [straty: 32R]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 28 Rekrut, 192 Żołnierz [straty: 28R]
G4 10 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 78 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 78R]
G5 11 160 Szary Wilk 1 fala (MSW) 10 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 10R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 200 Rekrut [straty: 64R]
G5 13 Sir Robin, 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 138 Żołnierz [straty: 82R]
G5 14 Sir Robin, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (MSW) 88 Rekrut, 132 Żołnierz [straty: 88R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (MSW) 61 Rekrut, 159 Żołnierz [straty: 61R]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Żołnierz [straty: 44R]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 188 Żołnierz [straty: 32R]
G7 18 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 138 Żołnierz [straty: 82R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.