Okradać Bogatych – Generał Nusala z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 582 Rekrut [-582]
  • 165 Konny
  • 100 Żołnierz
W lesie znajdują się pułapki na które musimy uważać.
Garnizon G1 stawiamy jak najbliżej lewej krawędzi granicy strefy lądowania 1 na wyspie, aby ominąć pułapki.
Na wieże 5 oraz 12 wysyłamy Konnych, atakujemy wszystkie wieże po kolei nie ponosząc żadnych strat.
Generał atakując obozy 11 – 14 musi przejść wąskim przesmykiem w górach. Jeśli nie idzie tamtędy, zawracamy go, bo może się natknąć na pułapkę.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Szary Wilk 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 2R]
G1 3 Sir Robin, 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 65R]
G2 4 200 Szary Wilk 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 14R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 100 Konny [straty: 0]
G2 6 Wielka Berta, 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 84 Żołnierz [straty: 81R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (NUS) 24 Rekrut, 141 Konny [straty: 24R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 9 Rekrut, 156 Konny [straty: 9R]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G4 10 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 70 Rekrut, 95 Żołnierz [straty: 70R]
G5 11 160 Szary Wilk 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 11R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 100 Konny [straty: 0]
G5 13 Sir Robin, 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz 1 fala (NUS) 86 Rekrut, 79 Żołnierz [straty: 86R]
G5 14 Sir Robin, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (NUS) 98 Rekrut, 67 Żołnierz [straty: 98R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (NUS) 16 Rekrut, 149 Konny [straty: 16R]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 142 Konny [straty: 23R]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (NUS) 8 Rekrut, 157 Konny [straty: 8R]
G7 18 Sir Robin, 40 Ochotnik, 40 Konny 1 fala (NUS) 75 Rekrut, 90 Żołnierz [straty: 75R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.