Okradać Bogatych – SAM (Makeveliuz)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 375 Rekrut [-371]
  • 80 Łucznik
  • 200 Konny
  • 40 Ochotnik
  • 60 Żołnierz
  • 60 Elitarny Żołnierz
  • 60 Kusznik
  • 150 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Rekrut, 40 Łucznik 1 fala (SAM) 80 Puszkarz [straty: 0]
G1 2 40 Wilk 1 fala (SAM) 20 Elitarny Żołnierz, 20 Puszkarz [straty: 0]
G1 3 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Sir Robin 1 fala (SAM) 60 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz, 110 Puszkarz [straty: 39R]
G2 4 200 Wilk 1 fala (SAM) 60 Rekrut, 40 Ochotnik, 20 Żołnierz, 80 Łucznik, 20 Kusznik [straty: 13R]
G2 5 15 Wyborny Łucznik 1 fala (SAM) 100 Konny [straty: 0]
G2 6 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz, Wielka Berta 1 fala (SAM) 80 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 80R]
G3 7 85 Rekrut, 65 Łucznik 1 fala (SAM) 20 Rekrut, 200 Konny, 10 Puszkarz [straty: 5R]
G4 8 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (SAM) 100 Konny, 20 Puszkarz [straty: 0]
G4 9 20 Ochotnik, 60 Wyborny Łucznik 1 fala (SAM) 40 Puszkarz [straty: 0]
G4 10 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik, Sir Robin 1 fala (SAM) 60 Rekrut, 40 Ochotnik, 120 Puszkarz [straty: 50R]
G5 11 160 Wilk 1 fala (SAM) 20 Rekrut, 40 Łucznik, 60 Kusznik [straty: 10R]
G5 12 30 Wyborny Łucznik 1 fala (SAM) 100 Konny [straty: 0]
G5 13 30 Konny, 40 Wyborny Łucznik, 30 Żołnierz, Sir Robin 1 fala (SAM) 100 Rekrut, 20 Żołnierz, 110 Puszkarz [straty: 58R]
G5 14 50 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz, Sir Robin 1 fala (SAM) 100 Rekrut, 40 Ochotnik, 60 Żołnierz, 30 Puszkarz [straty: 88R]
G6 15 65 Rekrut, 85 Łucznik 1 fala (SAM) 180 Konny [straty: 0]
G7 16 60 Ochotnik, 20 Wyborny Łucznik 1 fala (SAM) 20 Elitarny Żołnierz, 200 Konny, 10 Puszkarz [straty: 0]
G7 17 40 Ochotnik, 40 Wyborny Łucznik 1 fala (SAM) 100 Konny, 20 Kusznik, 60 Puszkarz [straty: 0]
G7 18 40 Ochotnik, 40 Konny, Sir Robin 1 fala (SAM) 40 Rekrut, 40 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 28R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.