Wikingowie – Generał 250 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 170 Rekrut [-170]
  • 129 Ochotnik [-129]
  • 200 Konny
  • 250 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 75 Rekrut [-75]
  • 129 Ochotnik [-129]
  • 200 Konny
  • 250 Kusznik
  • 151 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 3 wysyłamy atak na obóz 4 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 3). Po wygranej walce wycofujemy Generała (Jeżeli tego nie zrobimy, Generał zostanie przechwycony przez pułapkę).
Obozy 8 oraz 9 to połączenie: Obóz + Obóz przywódcy.
Obozy 1 oraz 2 można zniszczyć jednym atakiem.
Obozy 4 i 5 można zniszczyć jednym atakiem.
Obozy 6 i 7 można zniszczyć jednym atakiem.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (250) 120 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G1 2 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (250) 120 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (250) 1 Elitarny Żołnierz, 249 Kusznik [straty: 0]
G1 4 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G1 5 75 Huskarl, 5 Berserker, 50 Walkiria 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 6 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 7 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MSW) 10 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 8 (50 Huskarl, 50 Walkiria) +
100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka
1 fala (MSW) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 171 Kusznik [straty: 38R]
G3 9 (75 Walkiria) + (75 Huskarl) +
50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka
1 fala (MSW) 35 Rekrut, 45 Konny, 140 Kusznik [straty: 35R]
G4 10 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (250) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 247 Kusznik [straty: 2R]
G4 11 120 Huskarl 1 fala (250) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 222 Kusznik [straty: 27R]
G4 12 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (250) 47 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Kusznik [straty: 47 Och]
G5 13 150 Karl 1 fala (250) 250 Kusznik [straty: 0]
G5 14 150 Huskarl 1 fala (250) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 181 Kusznik [straty: 68R]
G5 15 150 Walkiria 1 fala (MSW) 200 Konny [straty: 0]
G5 16 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (250) 82 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Kusznik [straty: 82 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 11Obóz 14 i 15

Z Ga (120 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 11, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 47 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 12.

Z Gb (150 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z W1 (1 fala (MSW) 200 Konny) wysyłamy Mistrza na obóz 15, zaraz po nim
z W2 (1 fala (250) 82 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 167 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 16.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.