Wikingowie – MGG + BRS + NUS (Snakeface21)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 1.402 Rekrut [-1.402]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (MGG) 48 Rekrut [straty: 48R]
G1 2 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MGG) 19 Rekrut [straty: 19R]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (MGG) 39 Rekrut [straty: 39R]
G1 4 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (MGG) 29 Rekrut [straty: 29R]
G1 5 5 Huskarl, 5 Berserker, 50 Walkiria 1 fala (MGG) 61 Rekrut [straty: 61R]
G2 6 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (MGG) 42 Rekrut [straty: 42R]
G2 7 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MGG) 61 Rekrut [straty: 61R]
G2 8 50 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (MGG) 22 Rekrut [straty: 22R]
G2 9 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 111 Rekrut [straty: 111R]
G3 10 75 Walkiria 1 fala (MGG) 19 Rekrut [straty: 19R]
G3 11 75 Huskarl 1 fala (MGG) 12 Rekrut [straty: 12R]
G3 12 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 62 Rekrut [straty: 62R]
G4 13 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (MGG) 55 Rekrut [straty: 55R]
G4 14 120 Huskarl 1 fala (MGG) 83 Rekrut [straty: 83R]
G4 15 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (NUS) 28 Rekrut
2 fala (MGG) 130 Rekrut [straty: 158R]
G5 16 150 Karl 1 fala (MGG) 60 Rekrut [straty: 60R]
G5 17 150 Huskarl 1 fala (MGG) 135 Rekrut [straty: 135R]
G5 18 150 Walkiria 1 fala (MGG) 88 Rekrut [straty: 88R]
G5 19 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (BRS) 158 Rekrut
2 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 298R]

  1. To żart jakiś? poradnik dla mgg nusali i borysa, a ataki mgg ze stratami, gdzie te obozy nusala z borysem ubijają bez strat

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.