Wikingowie – MGG (Makeveliuz)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 600 Rekrut [-500]
  • 250 Łucznik [-250]
  • 20 Wyborny Łucznik
  • 150 Konny
  • 140 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (MGG) 80 Konny, 60 Kusznik [straty: 0]
G1 2 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MGG) 100 Konny, 20 Wyborny Łucznik, 20 Kusznik [straty: 0]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (MGG) 20 Rekrut, 120 Kusznik [straty: 15R]
G1 4 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (MGG) 40 Konny, 100 Kusznik [straty: 0]
G1 5 75 Huskarl, 5 Berserker, 50 Walkiria 1 fala (MGG) 20 Rekrut, 60 Konny, 60 Kusznik [straty: 15R]
G2 6 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (MGG) 20 Rekrut, 120 Kusznik [straty: 15R]
G2 7 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MGG) 40 Rekrut, 60 Konny, 40 Kusznik [straty: 25R]
G2 8 50 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (MGG) 80 Konny, 60 Kusznik [straty: 0]
G2 9 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 95 Rekrut, 45 Kusznik [straty: 95R]
G3 10 75 Walkiria 1 fala (MGG) 140 Konny [straty: 0]
G3 11 75 Huskarl 1 fala (MGG) 20 Wyborny Łucznik, 120 Kusznik [straty: 0]
G3 12 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 20 Rekrut, 60 Konny, 60 Kusznik [straty: 17R]
G4 13 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (MGG) 20 Rekrut, 120 Kusznik [straty: 15R]
G4 14 120 Huskarl 1 fala (MGG) 40 Łucznik, 100 Kusznik [straty: 19Ł]
G4 15 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 20 Rekrut, 120 Łucznik [straty: 20R, 120Ł]
G5 16 150 Karl 1 fala (MGG) 140 Kusznik [straty: 0]
G5 17 150 Huskarl 1 fala (MGG) 120 Łucznik, 20 Kusznik [straty: 0]
G5 18 150 Walkiria 1 fala (MGG) 100 Rekrut, 40 Konny [straty: 83R]
G5 19 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (GEN) 200 Rekrut
2 fala (MGG) 120 Łucznik, 20 Kusznik [straty: 200R, 111Ł]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.