Wikingowie – MIK (dungerdin)
WYMAGANE JEDNOSTKI

  • 180 Rekrut [-159]
  • 165 Ochotnik [-164]
  • 215 Konny
  • 205 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MIK
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
XP = 63,243
Generała wysyłamy na wyznaczone obozy.
Generał będzie przechwytywany i zniszczy inne obozy na swojej drodze bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Karl, 50 Walkiria + 50 Karl, 75 Walkiria 1 fala (MIK) 40 Rekrut, 80 Konny, 95 Kusznik [straty: 0]
G1 2 150 Wilk (pułapka) 1 fala (MIK) 115 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 10R]
G1 3 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (MIK) 15 Rekrut, 200 Kusznik [straty: 3R]
G1 4 50 Huskarl, 100 Thrall 1 fala (MIK) 15 Rekrut, 200 Kusznik [straty: 3R]
G1 5 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria 1 fala (MIK) 5 Rekrut, 30 Konny, 180 Kusznik [straty: 0]
G1 6 100 Karl, 50 Walkiria + 75 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MIK) 105 Konny, 110 Kusznik [straty: 0]
G1 7 50 Huskarl, 50 Thrall, 25 Walkiria + 75 Huskarl, 50 Walkiria, 5 Berserker 1 fala (MIK) 10 Rekrut, 40 Konny, 165 Kusznik [straty: 0]
G2 8 150 Karl 1 fala (MIK) 10 Rekrut, 205 Kusznik [straty: 0]
G2 9 50 Huskarl, 75 Karl + 75 Huskarl, 30 Karl 1 fala (MIK) 15 Rekrut, 10 Konny, 190 Kusznik [straty: 0]
G2 10 50 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Karl 1 fala (MIK) 45 Konny, 170 Kusznik [straty: 0]
G2 11 50 Huskarl, 50 Walkiria + 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (MIK) 50 Rekrut, 45 Konny, 120 Kusznik [straty: 43R]
G3 12 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (MIK) 5 Rekrut, 20 Konny, 190 Kusznik [straty: 0]
G3 13 75 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (MIK) 5 Rekrut, 45 Konny, 165 Kusznik [straty: 0]
G3 14 100 Huskarl 1 fala (MIK) 10 Rekrut, 205 Kusznik [straty: 2R]
G3 15 75 Walkiria 1 fala (MIK) 35 Rekrut, 70 Konny, 110 Kusznik [straty: 0]
G3 16 75 Huskarl 1 fala (MIK) 60 Rekrut, 155 Kusznik [straty: 0]
G3 17 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MIK) 15 Rekrut, 45 Konny, 155 Kusznik [straty: 15R]
G4 18 50 Huskarl, 25 Walkiria 1 fala (MIK) 15 Rekrut, 40 Konny, 160 Kusznik [straty: 0]
G4 19 75 Huskarl, 50 Karl 1 fala (MIK) 10 Ochotnik, 205 Kusznik [straty: 4 Och]
G4 20 120 Huskarl 1 fala (MIK) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Kusznik [straty: 34R]
G4 21 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MIK) 55 Ochotnik, 160 Kusznik [straty: 55 Och]
G5 22 150 Karl 1 fala (MIK) 10 Rekrut, 205 Kusznik [straty: 0]
G5 23 150 Huskarl 1 fala (MIK) 49 Rekrut, 10 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Kusznik [straty: 49R, 10 Och]
G5 24 150 Walkiria 1 fala (MIK) 215 Konny [straty: 0]
G5 25 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (MIK) 105 Ochotnik, 110 Kusznik [straty: 95 Och]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.