Wikingowie – SGG + MGG + MAJ + NUS (Pukerr)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x 7x 2x
  • 7 Rekrut
  • 120 Konny
  • 1.220 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MAJ MGG NUS SGG
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1Link do gameplaya na YOUTUBE
Nagranie rozjaśni kolejność ataków i odstępy między generałami. Wykorzystałem Nusalę, 7 Młodszych Generałów Gemini, 2 Starszych Generałów Gemini i 3 Majorów. Wszystkie ataki puszczane są z miejsca lądowania G1 i G2.
Po około 12 minutach (od wylądowania i ewentualnego przeniesienia do G2) wszystkie ataki już za Tobą, możesz spokojnie odejść od komputera i przygoda zrobi się sama w ciągu kolejnych 12 minut.
Gdy Nusala dojdzie do obozu 7 (oznaczony niebieskim pierścieniem na mapie) wtedy puszczamy Majora na obóz 10.
Wszystkich 6 MGG puszczamy jednocześnie na obóz 30. Kiedy ostatni z nich dojdzie do miejsca oznaczonego na mapie zieloną kropką, wtedy puszczamy majora na obóz 30.
W przypadku innych generałów odstęp miedzy atakami to minimum 11 kropek.
Wersja bezstratna.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Walkiria, 100 Karl 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 4 150 Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 22 50 Huskarl, 15 Berserker, 50 Walkiria, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G2 10 75 Huskarl, 50 Walkiria, 5 Berserker Gdy Nusala dojdzie do obozu 7, puszczamy:
1 fala (MAJ) 75 Konny, 210 Kusznik [straty: 0]
G2 16 100 Huskarl, 50 Walkiria, 10 Wiking z Jomsborka 1 fala (SGG) 45 Konny, 250 Kusznik [straty: 0]
G2 25 120 Huskarl 1 fala (SGG) 295 Kusznik [straty: 0]
G2 26 100 Huskarl, 15 Berserker, 50 Karl, 20 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MAJ) 285 Kusznik [straty: 0]
G2 30 120 Huskarl, 30 Berserker, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 1 Rekrut
4 fala (MGG) 1 Rekrut
5 fala (MGG) 1 Rekrut
6 fala (MGG) 1 Rekrut – Po dotarciu 6 fal do zielonej kropki, puszczamy:
7 fala (MAJ) 285 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.