Arktyczna Eksplozja – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 8x
  • 1.147 Rekrut [-1.147]
  • 106 Ochotnik [-106]
  • 140 Konny [-30]
  • 370 Łucznik [-370]
  • 164 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Konny, 31 Kusznik [straty: 228R]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (200) 180 Rekrut
2 fala (200) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 72 Kusznik [straty: 182R]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 35 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 164 Kusznik [straty: 200Ł, 35 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 170 Łucznik, 30 Konny
2 fala (200) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 170Ł, 80R, 30K]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 50 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Kusznik [straty: 200R, 50 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 21 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 78 Kusznik [straty: 200R, 21 Och]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Kusznik [straty: 257R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.