Arktyczna Eksplozja – Generał 250 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

WERSJA I WERSJA II
  • 531 Rekrut [-531]
  • 189 Ochotnik [-189]
  • 140 Konny
  • 213 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 5x
  • 1.119 Rekrut [-1.119]
  • 125 Konny
  • 250 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (250) 26 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Konny, 83 Kusznik [straty: 26 Och] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 122 Kusznik [straty: 28R]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Konny, 119 Kusznik [straty: 5R]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (250) 73 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Kusznik [straty: 73 Och] lub
1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (250) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Kusznik [straty: 285R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (250) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 256R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Kusznik [straty: 270R]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (250) 34 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 115 Kusznik [straty: 34 Och] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 145 Kusznik [straty: 55R]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (250) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 193 Kusznik [straty: 56 Och] lub
1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (250) 250 Kusznik [straty: 220R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.