Arktyczna Eksplozja – Generał 250 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 506 Rekrut [-506]
  • 189 Ochotnik [-189]
  • 140 Konny [-30]
  • 193 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (250) 26 Ochotnik, 1 Żołnierz, 140 Konny, 83 Kusznik [straty: 26 Och]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Konny, 119 Kusznik [straty: 5R]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (250) 73 Ochotnik, 1 Żołnierz, 176 Kusznik [straty: 73 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 170 Rekrut, 30 Konny
2 fala (250) 61 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Kusznik [straty: 231R, 30K]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 70 Rekrut, 1 Żołnierz, 179 Kusznik [straty: 270R]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (250) 34 Ochotnik, 1 Żołnierz, 100 Konny, 115 Kusznik [straty: 34 Och]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (250) 56 Ochotnik, 1 Żołnierz, 193 Kusznik [straty: 56 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.