Arktyczna Eksplozja – Generał 270 + MSW z Elitarnymi Żołnierzami (wersja I)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

WERSJA I WERSJA II
  • 465 Rekrut [-465]
  • 113 Ochotnik [-113]
  • 140 Konny
  • 245 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 3x
  • 971 Rekrut [-971]
  • 140 Konny
  • 245 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (270) 46 Rekrut, 140 Konny, 84 Kusznik [straty: 46R]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (270) 140 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (270) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Kusznik [straty: 57 Och] lub
1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 216 Kusznik [straty: 273R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 245 Kusznik [straty: 244R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (270) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 56 Och] lub
1 fala (MSW) 170 Rekrut
2 fala (270) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Kusznik [straty: 233R]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (270) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 104 Kusznik [straty: 75R]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Kusznik [straty: 100R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.