Arktyczna Eksplozja – Generał 270 + Nusala + MSW z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 110 Rekrut [-110]
  • 92 Ochotnik [-92]
  • 255 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 NUS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (270) 43 Ochotnik, 242 Kusznik [straty: 43 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 205 Kusznik [straty: 80R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (270) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 235 Kusznik [straty: 49 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 29 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 255 Kusznik [straty: 30R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.