Arktyczna Eksplozja – Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 388 Rekrut [-388]
  • 113 Ochotnik [-113]
  • 30 Konny
  • 213 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 130 Kusznik [straty: 9R]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (270) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Kusznik [straty: 57 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 60 Rekrut, 30 Konny, 180 Kusznik [straty: 260R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (270) 56 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 56 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (NUS) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Kusznik [straty: 19R]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Kusznik [straty: 100R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.