Arktyczna Eksplozja – Generał Gemini z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 301 Rekrut [-301]
  • 110 Konny
  • 252 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (GEM) 110 Konny, 185 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (GEM) 100 Konny, 195 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (GEM) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 197 Kusznik [straty: 97R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (GEM) 74 Rekrut, 221 Kusznik [straty: 74R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (GEM) 88 Rekrut, 207 Kusznik [straty: 88R]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (GEM) 1 Elitarny Żołnierz, 60 Konny, 234 Kusznik [straty: 0]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (GEM) 42 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 252 Kusznik [straty: 42R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.