Arktyczna Eksplozja – Generał Gemini z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 445 Rekrut [-445]
  • 104 Ochotnik [-104]
  • 130 Konny
  • 230 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (GEM) 35 Rekrut, 130 Konny, 115 Kusznik [straty: 35R]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (GEM) 120 Konny, 160 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (GEM) 49 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 230 Kusznik [straty: 49 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 50 Rekrut, 230 Kusznik [straty: 250R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (GEM) 55 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 224 Kusznik [straty: 55 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (GEM) 66 Rekrut, 100 Konny, 114 Kusznik [straty: 66R]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (GEM) 94 Rekrut, 186 Kusznik [straty: 94R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.