Arktyczna Eksplozja – Generał MSW z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 886 Rekrut [-886]
  • 46 Ochotnik [-46]
  • 90 Konny
  • 200 Łucznik [-200]
  • 192 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (MSW) 18 Ochotnik, 1 Żołnierz, 90 Konny, 111 Kusznik [straty: 18 Och]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (MSW) 75 Konny, 145 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Żołnierz, 127 Kusznik [straty: 200Ł, 92R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 78 Rekrut, 1 Żołnierz, 141 Kusznik [straty: 278R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 89 Rekrut, 1 Żołnierz, 130 Kusznik [straty: 289R]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (MSW) 28 Ochotnik, 1 Żołnierz, 50 Konny, 141 Kusznik [straty: 28 Och]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 27 Rekrut, 1 Żołnierz, 192 Kusznik [straty: 227R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.