Arktyczna Eksplozja – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 274 Rekrut [-274]
  • 142 Ochotnik [-142]
  • 25 Konny
  • 200 Łucznik [-200]
  • 165 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 25 Konny, 130 Kusznik [straty: 9R]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 38 Ochotnik, 127 Kusznik [straty: 200R, 38 Och]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (NUS) 46 Rekrut, 119 Kusznik [straty: 46R, 200Ł]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (NUS) 70 Ochotnik, 95 Kusznik [straty: 70 Och]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (NUS) 19 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Kusznik [straty: 19R]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (NUS) 34 Ochotnik, 131 Kusznik [straty: 34 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.