Arktyczna Eksplozja – MGG + NUS + DUCH (PIPINIA)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x
  • 380 Rekrut [-300]
  • 100 Ochotnik [-60]
  • 40 Żołnierz [-20]
  • 580 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG NUS DUCH
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 2/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Przygotowanie 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Podane jednostki wojsk i ilości generałów umożliwiają wykonanie przygody w 10 minut przy odpalonym obserwatorium oraz platynowej podkowie.
Po ataku Nusalą na obóz 2 przenosimy garnizon bliżej obozu 6.
Przestawiamy wszystkich generałów bliżej obozów, które mają atakować i puszczamy ataki niezależnie od siebie.
Na samym końcu „sprzątamy” skrzynki i wózki jednocześnie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (DUCH) 100 Rekrut, 20 Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 100R, 20Ż]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (DUCH) 40 Rekrut, 100 Ochotnik, 90 Kusznik [straty: 40R, 60 Och]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Kusznik [straty: 100R]
G1 6 80 Huskarl, 40 Karl, 80 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 7 80 Huskarl, 40 Karl, 80 Berserker 1 fala (DUCH) 100 Rekrut, 20 Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 60R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.