Arktyczna Eksplozja – NUS + GEM + MSW (Emou)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 350 Rekrut [-166]
  • 40 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 1 Puszkarz
  • 410 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

NUS MSW GEM
Pierwsza Pomoc 1/3
Szybki Ostrzał 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 1/3
Kolos 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 1/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Walkiria, 80 Huskarl 1 fala (NUS) 40 Konny, 140 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (GEM) 96 Rekrut, 199 Kusznik [straty: 67R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MSW) 1 Puszkarz
2 fala (GEM) 66 Rekrut, 229 Kusznik [straty: 44R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (MSW) 1 Puszkarz
2 fala (GEM) 80 Rekrut, 215 Kusznik [straty: 55R]
G1 6 80 Huskarl, 40 Karl, 80 Walkiria 1 fala (NUS) 1 Elitarny Żołnierz, 179 Kusznik [straty: 0]
G1 7 80 Huskarl, 40 Karl, 80 Berserker 1 fala (NUS) 1 Kusznik
2 fala (NUS) 1 Kusznik
3 fala (GEM) 295 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.