Arktyczna Eksplozja – NUS + SGG + MGG (Mordechaj)




POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 160 Rekrut [-125]
  • 660 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS SGG MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SGG) 55 Rekrut, 240 Kusznik [straty: 55R]
G1 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SGG) 55 Rekrut, 240 Kusznik [straty: 35R]
G1 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SGG) 55 Rekrut, 240 Kusznik [straty: 35R]
G1 6 80 Walkiria, 40 Karl, 80 Huskarl 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 7 40 Karl, 80 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SGG) 55 Rekrut, 240 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.