Arktyczna Eksplozja – SGG + MGG (yalaniv)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 140 Rekrut [-80]
  • 95 Konny
  • 257 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG SGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (GEM) 27 Rekrut, 95 Konny, 173 Kusznik [straty: 0]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (GEM) 5 Rekrut, 81 Konny, 209 Kusznik [straty: 0]
G2 3 20 Wiking z Jomsborka, 180 Huskarl 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 60 Rekrut, 235 Kusznik [straty: 45R]
G2 4 180 Wiking z Jomsborka, 20 Walkiria 1 fala (MGG) 1 Rekrut
1 fala (GEM) 40 Rekrut, 255 Kusznik [straty: 20R]
G3 5 20 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 40 Rekrut, 255 Kusznik [straty: 15R]
G4 6 80 Huskarl, 40 Karl, 80 Walkiria 1 fala (GEM) 58 Rekrut, 237 Kusznik [straty: 0]
G4 7 80 Huskarl, 40 Karl, 80 Berserker 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 20 Rekrut, 257 Kusznik [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.