Azyl Bandytów – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 786 Rekrut [-786]
  • 127 Konny
  • 171 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 88 Puszkarz
  • 2x
  • 338 Rekrut [-338]
  • 160 Konny
  • 171 Kusznik
  • 181 Elitarny Żołnierz
Atakując obóz 4 wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G1 2 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 53 Rekrut, 127 Konny [straty: 53R]
G1 3 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 75 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Konny [straty: 75R]
G1 4 200 Łotr 1 fala (VAR) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 41 Kusznik [straty: 138R]
G1 5 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Kusznik [straty: 90R]
G2 6 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 62 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 62R]
G2 7 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (VAR) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Konny [straty: 110R]
G2 8 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (ANS) 5 Rekrut
2 fala (NUS) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 59R]
G3 9 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 63 Rekrut, 117 Kusznik [straty: 63R]
G3 10 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Kusznik [straty: 99R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3 i 4Obóz 6 i 7Obóz 9

Z Ga (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z Gb (120 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 4), zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 90 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Kusznik) wysyłamy Nusale na obóz 5.

Z Gc (103 Elitarny Żołnierz, 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z Gd (65 Elitarny Żołnierz, 135 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (ANS) 5 Rekrut) oraz
z W (2 fala (NUS) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Ge (100 Elitarny Żołnierz, 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 98 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 171 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.