Azyl Bandytów – MGG (Peterh445)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 5x
  • 90 Rekrut [-90]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1Numery obozów odnoszą się do mapy dołączonej do tej przygody.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 11 100 Łotrzyk, 100 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 12 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 7 100 Łotr, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 3 80 Łotr, 20 Łowca, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 2 150 Łotr, 50 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 10 Rekrut [straty: 10R]
G2 1 60 Oprych, 80 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 4 90 Oprych, 100 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 5 100 Oprych, 50 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 20 Rekrut [straty: 20R]
G1 9 200 Łotr 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 60 Rekrut [straty: 60R]
G1 8 100 Łotr, 100 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.