Bagienna Wiedźma – DDO + NIE (NickGabr19)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 360 Rekrut [-267]
  • 59 Żołnierz [-58]
  • 100 Elitarny Żołnierz
  • 133 Łucznik [-133]
  • 200 Kusznik
  • 200 Konny

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DDO NIE
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 1/3
Najazd 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (NIE) 200 Konny [straty: 0]
G2 2 50 Kultysta 1 fala (NIE) 6 Rekrut, 194 Konny [straty: 0]
G2 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (NIE) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 1R]
G3 4 60 Kultysta 1 fala (NIE) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 0]
G3 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (DDO) 45 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 30R]
G3 6 33 Kultysta, 33 Kapłan Mrocznego Kultu, 33 Jeździec Mroku 1 fala (DDO) 52 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 34R]
G4 7 120 Kultysta 1 fala (DDO) 50 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Konny, 54 Kusznik [straty: 27R]
G4 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (DDO) 53 Rekrut, 147 Konny [straty: 40R]
G4 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 120 Rekrut
2 fala (DDO) 200 Kusznik [straty: 120R]
G5 10 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (NIE) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (DDO) 59 Żołnierz, 126 Konny, 15 Kusznik [straty: 15R, 133Ł, 58Ż]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.