Bagienna Wiedźma – Generał 200 z Kusznikami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 181 Rekrut [-181]
  • 200 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 54 Kusznik
  • 145 Żołnierz [-58]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (200) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 194 Konny [straty: 5R]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (200) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Konny [straty: 11R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (200) 45 Rekrut, 145 Żołnierz [straty: 45R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (200) 50 Rekrut, 1 Żołnierz, 95 Konny, 54 Kusznik [straty: 50R]
G1 6 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 55 Rekrut, 1 Żołnierz, 144 Konny [straty: 55R]
G1 7 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (200) 59 Żołnierz, 126 Konny, 15 Kusznik [straty: 15R, 133Ł, 58Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.