Bagienna Wiedźma – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 366 Rekrut [-366]
  • 200 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 200 Kusznik
  • 59 Żołnierz [-58]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 100 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (200) 200 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (200) 6 Rekrut, 194 Konny [straty: 6R]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (200) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 11R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala (200) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 11R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (200) 45 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 45R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Kapłan Mrocznego Kultu, 33 Jeździec Mroku 1 fala (200) 52 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala (200) 54 Rekrut, 84 Puszkarz, 62 Konny [straty: 53R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 53 Rekrut, 147 Konny [straty: 53R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 120 Rekrut
2 fala (200) 200 Kusznik [straty: 120R]
G3 10 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (200) 59 Żołnierz, 126 Konny, 15 Kusznik [straty: 15R, 133Ł, 58Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.