Bagienna Wiedźma – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 343 Rekrut [-343]
 • 250 Konny
 • 133 Łucznik [-133]
 • 40 Kusznik
 • 12 Żołnierz [-11]
 • 198 Elitarny Żołnierz
 • 265 Rekrut [-265]
 • 250 Konny
 • 133 Łucznik [-133]
 • 40 Kusznik
 • 12 Żołnierz [-11]
 • 250 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu,
60 Jeździec Mroku
1 fala (250) 44 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku, 33 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 52 Rekrut, 198 Elitarny Żołnierz [straty: 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala (250) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 185 Konny, 24 Kusznik [straty: 40R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Konny, 7 Kusznik [straty: 34R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (250) 78 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz [straty: 78R]
G3 10 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (250) 70 Rekrut, 12 Żołnierz, 128 Konny, 40 Kusznik [straty: 85R, 133Ł, 11Ż]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8

Z Ga (52 Elitarny Żołnierz, 2 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 52 Rekrut, 198 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 6.

Z Gb (196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 78 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 9.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.