Bagienna Wiedźma – Generał 250 z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 230 Rekrut [-230]
  • 250 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 145 Elitarny Żołnierz
  • 27 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (250) 250 Konny [straty: 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (250) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 244 Konny [straty: 5R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (250) 46 Rekrut, 100 Elitarny Żołnierz [straty: 46R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (250) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Konny, 19 Puszkarz [straty: 40R]
G1 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (250) 33 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Konny, 8 Puszkarz [straty: 33R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (250) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Konny, 27 Puszkarz [straty: 106R, 133Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.