Bagienna Wiedźma – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami (szybki atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

WERSJA I WERSJA II (DLA WSZYSTKICH GENERAŁÓW)
  • 328 Rekrut [-328]
  • 217 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 65 Puszkarz
  • 2x
  • 328 Rekrut [-328]
  • 539 Konny
  • 3 Elitarny Żołnierz
  • 130 Puszkarz
Generałowie zniszczą na swojej drodze inne obozy bez strat.
Między wysyłanymi atakami należy zachować bezpieczne odstępy.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Kultysta + 60 Kultysta 1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Konny [straty: 2R]
G1 2 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (200) 45 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 45R]
G1 3 120 Kultysta + 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Konny [straty: 83R]
G1 4 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 150 Rekrut
2 fala (250) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Konny, 65 Puszkarz [straty: 198R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.