Bagienna Wiedźma – Generał 270 + 250 + Nusala + MSW z Puszkarzami (szybki atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 295 Rekrut [-295]
  • 403 Konny
  • 2 Elitarny Żołnierz
  • 235 Kusznik
  • 65 Puszkarz
Generałowie zniszczą na swojej drodze inne obozy bez strat.
Między wysyłanymi atakami należy zachować bezpieczne odstępy.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Kultysta + 60 Kultysta 1 fala (MSW) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 217 Konny [straty: 2R]
G1 2 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (200) 45 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 45R]
G1 3 120 Kultysta + 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Konny [straty: 83R]
G1 4 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 150 Rekrut
2 fala (250) 15 Rekrut, 235 Kusznik [straty: 165R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.