Bagienna Wiedźma – Generał 270 + Borys + Vargus z Puszkarzami (szybki atak)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 285 Rekrut [-285]
  • 538 Konny
  • 2 Elitarny Żołnierz
  • 155 Puszkarz
Generałowie zniszczą na swojej drodze inne obozy bez dodatkowych strat.
Między wysyłanymi atakami należy zachować bezpieczne odstępy.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Kultysta + 60 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Konny [straty: 7R]
G1 3 120 Kultysta + 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 83 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Konny [straty: 83R]
G1 4 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 180 Rekrut
2 fala (270) 15 Rekrut, 100 Konny, 155 Puszkarz [straty: 195R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.