Bagienna Wiedźma – Generał 270 + MSW z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 305 Rekrut [-305]
  • 270 Konny
  • 2 Elitarny Żołnierz
  • 182 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Konny [straty: 2R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Puszkarz [straty: 37R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (270) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty: 38R]
G1 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (270) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 239 Konny [straty: 30R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 150 Rekrut
2 fala (270) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 136 Konny, 85 Puszkarz [straty: 198R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.