Bagienna Wiedźma – Generał 270 z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 209 Rekrut [-209]
  • 270 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 100 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Konny [straty: 2R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (270) 46 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 46R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (270) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty: 38R]
G1 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (270) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 238 Konny [straty: 31R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (270) 77 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 62 Puszkarz [straty: 92R, 133Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.