Bagienna Wiedźma – Generał 270 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 343 Rekrut [-343]
  • 270 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 218 Puszkarz
  • 267 Rekrut [-267]
  • 270 Konny
  • 133 Łucznik [-133]
  • 53 Elitarny Żołnierz
  • 218 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (270) 270 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (270) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 266 Konny [straty: 3R]
G2 4 60 Kultysta 1 fala (270) 2 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 267 Konny [straty: 2R]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (270) 46 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 46R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Kapłan Mrocznego Kultu, 33 Jeździec Mroku 1 fala (270) 52 Rekrut, 218 Puszkarz [straty: 52R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala (270) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 231 Konny [straty: 38R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 239 Konny [straty: 30R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (270) 80 Rekrut, 190 Puszkarz [straty: 80R]
G3 10 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (270) 77 Rekrut, 130 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 62 Puszkarz [straty: 92R, 133Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8

Z Ga (52 Elitarny Żołnierz, 2 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 52 Rekrut, 218 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 6.

Z Gb (196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 80 Rekrut, 190 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 9.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.