Bagienna Wiedźma – Generał Borys z Puszkarzami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 183 Rekrut [-183]
  • 180 Konny
  • 135 Łucznik [-135]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 40 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 23R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (BRS) 32 Rekrut, 148 Konny [straty: 32R]
G1 6 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Konny [straty: 28R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 135 Łucznik
2 fala (BRS) 85 Rekrut, 55 Konny, 40 Puszkarz [straty: 100R, 135Ł]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.