Bagienna Wiedźma – Generał Borys z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 283 Rekrut [-283]
  • 180 Konny
  • 135 Łucznik [-135]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 105 Puszkarz
  • 232 Rekrut [-232]
  • 196 Konny
  • 135 Łucznik [-135]
  • 52 Elitarny Żołnierz
  • 105 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G2 4 60 Kultysta 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 23R]
G2 6 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku, 33 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 180 Rekrut [straty: 25R]
G3 7 120 Kultysta 1 fala (BRS) 32 Rekrut, 148 Konny [straty: 32R]
G3 8 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Konny [straty: 28R]
G3 9 40 Kultysta, 120 Jeździec Mroku, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 75 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 75R]
G3 10 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 15 Rekrut, 135 Łucznik
2 fala (BRS) 85 Rekrut, 55 Konny, 40 Puszkarz [straty: 100R, 135Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 5Obóz 8

Z Ga (52 Elitarny Żołnierz, 2 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 180 Rekrut) wysyłamy Borysa na obóz 6.

Z Gb (196 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 75 Rekrut, 85 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 9.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.