Bagienna Wiedźma – Generał MSW z Kusznikami (osiągnięcia)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

WERSJA I WERSJA II
  • 397 Rekrut [-397]
  • 220 Konny
  • 43 Kusznik
  • 2x
  • 321 Rekrut [-321]
  • 220 Konny
  • 45 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G2 2 50 Kultysta 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G2 3 60 Kultysta 1 fala (MSW) 3 Rekrut, 217 Konny [straty: 3R]
G2 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 220 Rekrut [straty: 38R]
G2 5 120 Kultysta 1 fala (MSW) 38 Rekrut, 182 Konny [straty: 38R]
G2 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (MSW) 32 Rekrut, 188 Konny [straty: 32R]
G2 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 87 Rekrut, 90 Konny, 43 Kusznik [straty: 287R] lub
1 fala (MSW) 150 Rekrut
2 fala (MSW) 60 Rekrut, 115 Konny, 45 Kusznik [straty: 210R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.