Bagienna Wiedźma – Generał Nusala z Kusznikami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 240 Rekrut [-240]
  • 165 Konny
  • 1 Żołnierz
  • 185 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (NUS) 1 Rekrut, 1 Żołnierz, 163 Konny [straty: 1R]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (NUS) 1 Rekrut, 1 Żołnierz, 163 Konny [straty: 1R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 10R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (NUS) 34 Rekrut, 1 Żołnierz, 130 Konny [straty: 34R]
G1 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (NUS) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 135 Konny [straty: 29R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (NUS) 150 Rekrut
2 fala (200) 15 Rekrut, 185 Kusznik [straty: 165R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.