Bagienna Wiedźma – Generał Vargus z Kusznikami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 235 Rekrut [-235]
  • 180 Konny
  • 62 Żołnierz [-62]
  • 28 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G1 3 60 Kultysta 1 fala (VAR) 3 Rekrut, 177 Konny [straty: 3R]
G1 4 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Konny [straty: 5R]
G1 5 120 Kultysta 1 fala (VAR) 38 Rekrut, 1 Żołnierz, 141 Konny [straty: 38R]
G1 6 60 Kapłan Mrocznego Kultu, 80 Kultysta 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 146 Konny [straty: 34R]
G1 7 100 Kultysta, Bagienna Wiedźma, 99 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 155 Rekrut
2 fala (200) 62 Żołnierz, 110 Konny, 28 Kusznik [straty: 155R, 62Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.