Bagienna Wiedźma – MGG + MSW (Sessath)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 226 Rekrut [-226]
  • 1 Żołnierz
  • 220 Konny
  • 150 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 6(2,4,5) 33 Kultysta, 33 Jeździec Mroku, 33 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 1 40 Kultysta 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (MSW) 3 Rekrut, 1 Żołnierz, 216 Konny [straty: 3R]
G3 8(7) 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 25 Rekrut [straty: 25R]
G3 9 40 Kultysta, Arcykapłan Mrocznego Kultu, 120 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 56 Rekrut [straty: 56R]
G3 10 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 141R] lub
1 fala (MGG) 15 Rekrut
2 fala (200) 50 Rekrut, 150 Kusznik [straty: 65R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.