Begienna Wiedźma – MSW (blackheat)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 220 Konny
  • 188 Rekrut [-188]
  • 133 Łucznik [-133]
  • 40 Kusznik
  • 5 Żołnierz [-2]
  • 183 Elitarny Żołnierz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MSW
Kolos 3/3
Kłus 3/3
Wrogie Przejęcie 3/3
Przyśpieszony Kurs Nawigacji 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 40 Kultysta 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 2 50 Kultysta 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 3 40 Kultysta, 40 Fanatyk 1 fala (MSW) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 216 Konny [straty: 0]
G2 4 60 Kultysta 1 fala (MSW) 3 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 216 Konny [straty: 0]
G2 5 40 Kapłan Mrocznego Kultu, 60 Jeździec Mroku 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 183 Elitarny Żołnierz [straty: 37R]
G2 6 120 Kultysta 1 fala (MSW) 37 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 37R]
G2 7 80 Kultysta, 60 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MSW) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 188 Konny [straty: 31R]
G2 8 100 Kultysta, 99 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 15 Rekrut, 133 Łucznik
2 fala (MSW) 68 Rekrut, 5 Żołnierz, 107 Konny, 40 Kusznik [straty: 83R, 133Ł, 2Ż]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.