Banici – 270 + NUS + ANS + MSW (gotomaniak)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 531 Rekrut [-531]
  • 452 Konny
  • 150 Kusznik
  • 133 Żołnierz
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 187 Puszkarz
Straty z zaznaczony ataków są wyliczone gdy generałowie nie mają żadnych umiejętności.
Każda umiejętność wzmacniająca generała lub wskrzeszająca jednostki zmniejsza nasze straty.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (270) 70 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 163 Konny, 35 Puszkarz [straty: 70R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (NUS) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 35R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 52 Puszkarz [straty: 57R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca BLOK
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca BLOK
G1 6 150 Oprych BLOK
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (ANS) 150 Kusznik [straty: 0]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni BLOK
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni BLOK
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (NUS) 46 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 46R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 48 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 48R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 153 Konny [straty: 12R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 50 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 50R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 116 Puszkarz [straty: 48R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 270 Konny [straty: 1R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca BLOK
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca BLOK
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (270) 164 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 164R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4-6Obóz 8-9Obóz 17-18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 150 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 46 Rekrut, 119 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 164 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 19

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.