Banici – DUCH + KRZ + SAM + MGG (guibs)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 600 Rekrut [-505]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 350 Konny
  • 185 Kusznik
  • 100 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH SAM KRZ
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (DUCH) 130 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 130R]
G2 2 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (KRZ) 10 Rekrut, 175 Konny [straty: 10R]
G3 3 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (SAM) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Konny [straty: 85R]
G3 4 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (SAM) 245 Rekrut [straty: 200R]
G3 5 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (KRZ) 30 Rekrut, 155 Konny [straty: 30R]
G3 6 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SAM) 60 Rekrut, 185 Kusznik [straty: 50R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.