Banici – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami


POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 719 Rekrut [-719]
 • 169 Konny
 • 150 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 116 Puszkarz
 • 3x
 • 408 Rekrut [-408]
 • 452 Konny
 • 150 Kusznik
 • 133 Żołnierz
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 105 Puszkarz
Na przywódcę z numerem 7, możemy rzucić Grad Strzał i pokonać od razu cały sektor.
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (VAR) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Konny [straty: 52R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (VAR) 41 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Konny [straty: 41R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (VAR) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 60R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (NUS) 49 Rekrut, 116 Puszkarz [straty: 49R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (VAR) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty: 79R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (ANS) 150 Kusznik [straty: 0]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (NUS) 30 Rekrut, 135 Konny [straty: 30R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 54 Puszkarz [straty: 25R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Konny [straty: 21R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (NUS) 12 Rekrut, 153 Konny [straty: 12R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (270) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 24 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 155 Konny [straty: 24R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (VAR) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 38R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Konny [straty: 10R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (270) 164 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 164R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4, 5, 6Obóz 8 i 9Obóz 17 i 18

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 150 Kusznik) wysyłamy Anslema na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 54 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 164 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 19.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.