Banici – KRZ (Loudmouth)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 1.045 Rekrut [-1.045]
  • 175 Konny
  • 280 Łucznik [-280]
  • 194 Kusznik
  • 80 Żołnierz [-80]
Atakując obóz 9 wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Wycofujemy Generała po pokonaniu obozu 9.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (200) 102 Rekrut, 1 Żołnierz, 75 Konny, 22 Kusznik [straty: 100R]
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (200) 52 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 21 Kusznik [straty: 51R]
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 84 Rekrut, 1 Żołnierz, 97 Konny, 18 Kusznik [straty: 84R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 80 Łucznik
2 fala (200) 59 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Konny, 15 Kusznik [straty: 80Ł, 59R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (KRZ) 102 Rekrut, 1 Żołnierz, 67 Konny [straty: 102R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 56 Rekrut, 1 Żołnierz, 143 Kusznik [straty: 200Ł, 59R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (200) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 194 Kusznik [straty: 5R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 45 Rekrut, 1 Żołnierz, 111 Konny, 43 Kusznik [straty: 45R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (KRZ) 33 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 10 Kusznik [straty: 33R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (KRZ) 60 Rekrut, 1 Żołnierz, 40 Konny, 69 Kusznik [straty: 60R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (KRZ) 33 Rekrut, 1 Żołnierz, 126 Konny, 10 Kusznik [straty: 33R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (200) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 175 Konny [straty: 21R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (200) 120 Konny [straty: 0]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (KRZ) 46 Rekrut, 1 Żołnierz, 123 Konny [straty: 46R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (KRZ) 64 Rekrut, 1 Żołnierz, 58 Konny, 47 Kusznik [straty: 64R]
G5 16 30 Łotrzyk, 100 Miotacz Kamieni, 30 Pies Strażniczy 1 fala (KRZ) 59 Rekrut, 1 Żołnierz, 58 Konny, 52 Kusznik [straty: 59R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (KRZ) 112 Rekrut, 1 Żołnierz, 57 Konny [straty: 112R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (KRZ) 112 Rekrut, 1 Żołnierz, 57 Konny [straty: 112R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (200) 80 Żołnierz, 118 Kusznik [straty: 80Ż]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.