Banici – MRÓZ (Pucnikos)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 864 Rekrut [-864]
  • 105 Żołnierz [-30]
  • 143 Konny
  • 188 Kusznik
  • 3x
  • 392 Rekrut [-392]
  • 105 Żołnierz [-30]
  • 352 Konny
  • 188 Kusznik
Na przywódcę z numerem 7, możemy rzucić Grad Strzał albo Czekoladowe Strzały i pokonać od razu cały sektor.
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10. Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 12, możemy wysłać atak od razu na obóz 13 (1 fala: 1Rekrut). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat.
Atakując obóz 15 i 16, możemy wysłać atak od razu na obóz 17 (1 fala: 34Rekrut). Generał zniszczy oba obozy bez dodatkowych strat. Po wygranych walkach w obozie 15 i 16 wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Łotr, 60 Łowca 1 fala (MRÓZ) 74 Rekrut, 1 Żołnierz, 115 Konny [straty: 74R
G1 2 60 Łotr, 100 Łowca 1 fala (MRÓZ) 46 Rekrut, 1 Żołnierz, 143 Konny [straty: 46
G1 3 40 Łotr, 40 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MRÓZ) 109 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 33 Kusznik [straty: 109R]
G1 4 80 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MRÓZ) 85 Rekrut, 1 Żołnierz, 104 Konny [straty: 85R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 40 Oprych, 60 Łowca 1 fala (MRÓZ) 58 Rekrut [straty: 58R]
G1 6 150 Oprych 1 fala (MRÓZ) 136 Rekrut, 1 Żołnierz, 53 Kusznik [straty: 136R]
G1 7 Żelaznozębny, 2 Śmierdziel 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Kusznik [straty: 1R]
G2 8 100 Łotrzyk, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MRÓZ) 35 Rekrut [straty: 35R]
G2 9 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MRÓZ) 20 Rekrut [straty: 20R]
G2 10 100 Pies Strażniczy, 80 Miotacz Kamieni, Śmierdziel 1 fala (MRÓZ) 35 Rekrut [straty: 35R]
G3 11 50 Łotrzyk, 50 Pies Strażniczy, 50 Miotacz Kamieni 1 fala (MRÓZ) 20 Rekrut [straty: 20R]
G4 12 80 Łotrzyk 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut [straty: 1R]
G4 13 80 Miotacz Kamieni 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut [straty: 1R]
G4 14 30 Łotr, 80 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MRÓZ) 26 Rekrut [straty: 26R]
G5 15 100 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (MRÓZ) 34 Rekrut [straty: 34R]
G5 16 30 Łotrzyk, 30 Pies Strażniczy, 100 Miotacz Kamieni 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut [straty: 1R]
G5 17 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (MRÓZ) 69 Rekrut [straty: 69R]
G5 18 60 Łotr, 60 Pies Strażniczy, 60 Łowca 1 fala (MRÓZ) 69 Rekrut [straty: 69R]
G5 19 180 Łotr, Jednooki Bert 1 fala (MRÓZ) 90 Rekrut, 30 Żołnierz, 70 Kusznik [straty: 90R, 30Ż]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 4-7Obóz 8-10Obóz 17-19

Z Ga (28 Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z Gb (15 Żołnierz, 160 Konny) wysyłamy Generała na obóz 5, zaraz po nim
z Gc (90 Rekrut, 90 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut, 1 Żołnierz, 188 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 7.

Z Gd (5 Rekrut, 185 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Ge (167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z W (1 fala (MRÓZ) 35 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 10.

Z Gf (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z Gg (35 Żołnierz, 125 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z W (1 fala (MRÓZ) 90 Rekrut, 30 Żołnierz, 70 Kusznik) wysyłamy Generała na obóz 19.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.