Interesy Bonabertich (Basil)
POBIERZ SZABLON


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 800 Rekrut [-800]
  • 700 Konny Zbrojny [-?]
  • 500 Rycerz [-?]
  • 220 Arkebuzer w Zbroi
  • 1.100 Konny Arkebuzer
  • 40 Oblężnik

WYMAGANI GENERAŁOWIE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI:

1x BRS 3x SYL 3x NIE
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
2x DUCH 4x MGG 2x SGG
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
1x + 3x

OPIS SZABLONU:

Ozdrowienie dla wszystkich Niezłomnych i Młodych jest koniecznością!
Przed pierwszym transferem wyślij wszystkich do Gwiazdy, 2 sektory są niszczone na jeden atak.
Wszystkie ramy czasowe zrobione na platynowych podkowach.

JAK UŻYĆ SZABLONU – ZOBACZ VIDEO PORADNIK

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.